PENAFIAN ... Segala info yang terdapat di dalam weblog ini adalah berdasarkan pengalaman peribadi pemilik weblog dan bersifat "TANPA PRASANGKA (WITHOUT PREJUDICE)" ... ianya TIDAK BOLEH sama sekali walau dalam apa cara dan/atau bentuk sekalipun dijadikan dan/atau dianggap sebagai maklumat rasmi dan/atau dikaitkan dengan Lembaga Penaraf Pengakap Raja Negeri Sembilan dan/atau Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Sembilan ... Pemilik weblog ini juga tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang kekeliruan dan/atau kecelaruan akibat dari pembacaan di weblog ini ... Mana-mana isi kandungan samada sebahagian dan/atau keseluruhan weblog ini juga tidak boleh dijadikan sebagai bahan bukti di mana-mana mahkamah walau atas apa tujuan sekalipun ... Pembacaan anda seterusnya di weblog ini membuktikan anda memahami isi kandungan penafian ini dan bersetuju dengannya ... SALAM PENGAKAP!

PERTUKARAN ALAMAT WEBLOG!

Salam Pengakap,

Sukacita dimaklumkan, berkuatkuasa 4hb. Januari 2019 jam 23.59 malam, weblog ini akan menghentikan operasinya menggunakan pautan https://adcpengurusanpengakapraja.blogspot.com.

Ini seiring dengan rombakan di dalam Majlis Pesuruhjaya Daerah Seremban Timur menerusi surat dari Pejabat Pendidikan Daerah Seremban bernombor rujukan PPDS. 700-9/8 ( ) bertarih 4hb. Januari 2019.

Untuk perkembangan seterusnya, sila gunakan pautan https://adcpengakapremaja.blogspot.com.

Terima kasih.

BIDANG TUGASAN